Alternativ medicin – Journalister i Hexprocessens ledband

Text: Börje Peratt | Detta är Börje Peratts replik på Ann-Charlotte Marteus krönika i Expressens, 1 nov 2011. Börjes debattartikel refuserades av både Newsmill och Expressen.

Återpublicerad artikel från 2011-11-03

Marteus inleder artikeln med rubriken “Förbjud läkare att leka kvacksalvare“. Det för tankarna till en tidigare artikel “Dags att förbjuda bedragarna på TV4” på Newsmill av Christer Sturmark  som vill förbjuda andlig medialitet. Det som förenar dessa båda, Marteus och Sturmark, är mer än val av ord som “förbjuda”, även retoriken för tankarna till ett språkbruk som i sin populistiska attityd dominerar skeptikerrörelsen.

Vad redovisar då Ann-Charlotte Marteus för bakgrund till att avfärda de medicinska alternativen?

 “att bedriva effektiv vård är inte nödvändigtvis detsamma som att bedriva snabb vård”.

Nej, Marteus här får du medhåll av flera inom alternativmedicin som menar att läkarvårdens quick-fix av tabletter och oprövad vaccin med alla sina biverkningar är exempel på snabb vård som kan vara förödande.

GlaxoSmithKline, Avandia
Washington Post den 3 nov 2011: GlaxoSmithKline får böta 3 miljarder USD för fiffel

Medicinska rapporter från USA visar att under det senaste året har 5000 människor avlidit av smärtstillande läkemedel vilket är fler än alla dem som avlidit av kokain och heroinmissbruk under samma tid.

Vi kanske även ska jämföra sjukvårdens insats med att fler människor skadades och dog av svinfluensavaccinet än de som dog av samma åkomma.

Mats Wiman (som varit diabetiker!) har på Newsmill beskrivit hur sjukvården behandling gör diabetiker sjukare och påpekar att de medicinska alternativen är näst intill gratis och gör diabetiker friska. Men då förlorar så klart läkemedelsindustrin sina intäkter. En patient som av sjukvården förklarats som obotligt sjuk kan visa sig bli frisk efter alternativ medicinsk behandling och den är helt utan biverkningar.

Christina Doctare botades av ayurveda när svensk skolmedicin misslyckats

Förresten vad är alternativ medicin? Ayurveda är i Indien jämställt med och lika etablerat som skolmedicin. Inom EU har läkemedelsbolagens lobbying lyckats förbjuda försäljning av medicinerna.

Före detta medicinalborgarrådet, läkaren Christina Doctare förklarades obehandlingsbar av svensk sjukvård, åkte till en Ayurvedisk klinik i Indien och blev frisk.

Andra 1000-åriga metoder som Akupunktur och olika massageformer har vunnit erkännande i de flesta europeiska länder men får i Sverige kämpa mot rigida motståndare som går läkemedelsbolagens ärenden.

Det som är problematiskt med Marteus skeptikerperspektiv är den i grunden ovetenskapliga och ickejournalistiska attityden. Hon “vet” att alternativen är “ickebotande”. Man frågar sig utifrån vilka studier och empiriska grunder hon drar sådana slutsatser. Att Marteus förringar ett och ett halvt års utbildning i en viss teknik vittnar enbart om hennes arrogans och okunnighet. Denna oförsonliga föreställningsvärld känner vi igen från Vetenskap och Folkbildnings och Sturmarkisternas retorik.

Marteus skulle vara lätt att avfärda för den som studerar medicin och alternativen utifrån ett seriöst vetenskapligt forskande. Men tyvärr är det inte så enkelt. Särskilt i Sverige får alternativmedicinen en behandling som i praktiken kränker forskningen och förvandlar journalismens och vetenskapens uppdrag till propaganda.

Osher Centrum

Trots att alternativmedicinen har fått generösa forskningsanslag som Osher Centrums 40 miljoner till Karolinska Institutet, har denna donation missbrukats och rent av försnillats på grund av skeptikerrörelsen.

Att skeptikernas skygglappsretorik nu får utrymme i Expressen är inte konstigare än att den sprids via andra medier.

Det märkliga är att Sverige i detta sammanhang framstår som läkemedelsbolagens diktatur istället för den fria och upplysta folkbildande nation som man ofta hävdar sig vara.

När Osher centrum fick sin donation hade man kunnat göra en insats för att vetenskapligt undersöka och kartlägga alternativmedicinen. Man har i grunden svikit detta uppdrag och nu ser vi skeptikerrörelsen fortsätta sina fördomsfulla och vidskepliga angrepp även på Expressens ledarsida.

Text: Börje Peratt | Denna debattartikel refuserades av både Newsmill och Expressen

Om författaren

Angående det förestående fiaskot med donationen till Osher Centrum: Börje Peratt har studerat och prövat ett urval alternativa medicinska metoder och anser det viktigt att via forskning få reda på vad som kan fungera och inte fungerar och varför.

NewsVoice: Christer Sturmark och pakten mot alternativmedicinen
Denna artikel refuserades av Newsmill

Karin Pihl, demoraliserad wannabe-reporter

Karin Pihl hexprocessen Karin Pihl, Expressens, jag menar hEXPRocESSENS demoraliserade wannabe-reporter har nu fått ytterligare en artikel publicerad riktad mot holistisk naturmedicin. Hon går taktfast i det korrupta spåret som Dan Larhammar, Vetenskap & Folkbildning och läkemedelsindustrin lagt upp åt henne. Hon har ingen egen vilja utan likt en Zombie gör hon det hon blir tillsagd och fullföljer propagandakampanjen nu riktad mot Vidarkliniken; Får det vara ett glas moraljuice?

Karin Pihl är en skam för journalistkåren

Expressen, Sveriges främsta centrum för hokuspokusartiklar bör inte längre få sälja sin skumma blaska. Vi är många som sedan länge nobbat den ens på dass. Sveriges trendkänsliga medelklass borde göra samma sak.

K. Phalsk@

Häxprocessen mot Erik Enby

hEXPRocESSEN brinn
Patrik Micu Dan Larhammar 2
7 dec 2005 inleddes häxprocessen mot Erik Enby i GT/Expressen med artikeln ”Läkare lurade dödssjuka Siv” av reportern Patrik Micu (Patrik Micu inledde Häxprocessen med att lura Expressens läsare).

Jovisst det handlar om en cancersjuk i sista stadiet som griper efter ett halmstrå. Enby har räddat andra som varit dödsdömda så varför ska han inte försöka också här. Det blev sedan genom Micu en följd av nedlåtande artiklar mot Enby och alltmer uppenbart att Micu lierat sig med professor Dan Larhammar ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Till sitt stöd har Micu också haft chefredaktör Thomas Mattsson vars hyckleri om pressetik och moral du kan läsa om här.
Samma dag den 7 dec fick också Larhammar i en egen artikel fritt fram att fördöma Enby. Professorn: Det är djupt oetiskt, där Larhammar kallar Enbys teori stollig. Märk väl Larhammar är inte läkare och har inte den medicinska kompetensen för att bedöma resultaten av Enbys slutsatser. Vi ska istället se hur Larhammars inkvisitoriska karaktär får brett utrymme och kan trummas ut i GT-Expressen. Hur det hela utvecklas till en tioårig förföljelse där Larhammar kommer att utnyttja en psykiskt instabil efterlevande till att hitta på de mest anmärkningsvärda och för var och en lättavslöjade påståenden. Men i den lynchmobb som Larhammar och Micu piskat fram har man gått över alla gränser för journalistens etik, pressmedias ansvar och vetenskapens krav. I Hexprocessen kommer deras artiklar och strategier att granskas och du kan själv göra dig en bedömning av vad de har ägnat sig åt.

/Skevredaktör TOMAS PATSON

Kontakta gärna Patrik Micu och fråga honom om moral och pressetik
PATRIK Micu Facebook
patric micuGranskningen av dessa drev och intervjuer (om hittepåreportrarna ställer upp) kommer enligt uppgift att ingå i TV-dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp