Dan Larhammar – Jesper Jerkert, nätverk för pedofiler

PatsonJerkert Larhammar 2

Jesper Jerkert efterträdde Dan Larhammar som ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Det råder ingen tvekan om att Jerkert stod Larhammar tillräckligt nära för att Larhammar skulle känna till sin adepts ”gåvor”. Likaså Sven-Ove Hansson mannen bakom Vof som dagligen samarbetar med Jesper Jerkert på KTH Kungliga Vetenskapskademin. Samtliga dessa ingår i ledarskapet för vetenskaps-inkvisitionen i Sverige. Man måste fråga sig vad det är de vill dölja eftersom de satsar så mycket på att omintetgöra trovärdigheten för barnens minnen vid incest och kalla dessa för fantasier och påhitt.

Tomas Patson
hEXPRocESSEN