Vad skriver då Expressen då folk dör av coronavaccin?

Många har varnat för dessa ofärdiga coronavaccin och ansett att de är rena dödsfällan. Det har nu bekräftats. Efter 2 veckors Pfizer-vaccinering i Norge rapporteras 13 döda (alternativt 24), Tyskland rapporterar 10 döda efter fyra dagars vaccinering. Kommer Expressen att mörka också detta?

TEXT BÖRJE PERATT

Tidigare publicerad på HK

I mitten av januari 2021 gick Expressen (Hexprocessen) ut med löpsedlar och brett uppslagna artiklar där man menade sig granska svenskar som “sprider falska uppgifter om coronavaccin”. Denna uthängning går i linje med tidigare chefredaktören Thomas Matssons klavertramp. Expressen har fortsatt på inslaget lögnaktig smutskastning och kraftigt understött den vilseförande coronakampanjen. Den enda som kan överträffa Expressen i lögner och ärekränkningar torde vara Trump.
Jag kontaktade Karin Sörbring för att få en förklaring och svar på vad hon vet om dessa vacciner:

“Eftersom jag granskat Expressen och haft intensiv kontakt med Bonnier så vill jag innan jag som du karaktärsmördar fria skribenter, höra dig. Och tills vidare önskar jag din respons på följande artikel. Du skriver att du tillhör grävgruppen. Räcker din tid till att sätta dig in i de gräv jag har utfört?
Hälsningar
Börje

Tack för länken! Ska försöka kika på den vid tillfälle! Nej, min arbetsgivare vill inte att jag lägger tid på att sätta mig in i ditt arbete nu när jag är mitt i ett stort gräv om en coronarelaterad myndighet. Men om jag kommer åt ska jag på min fritid ta del av dina texter!

Trevlig helg önskar Karin

Trots detta trevliga svar väljer jag att använda motsvarande strategi som Expressen och hänga ut de ytterst ansvariga för Expressens angrepp på yttrandefrihet där ju Karin Sörbring står överst och chefredaktören Klas Granström framstår som välbetalda och lydiga. I en artikel klargör jag journalistikens olika kvaliteter. Och Expressen har diskvalificerat sig som: ryktesspridare och desinformatör.

  • Ryktesspridare: Den demoraliserade skvallerpressen som kan hitta på och avsiktligt sprida lögner för att skapa uppmärksamhet och sälja lösnummer det ligger nära köpta forskare och institutioner som finansieras för att presentera “falska sanningar” och sedan använder sina resurser för att presentera “bevis” för vad som i praktiken är lögner.
  • Desinformatörer: “Den stora lögnen” är propagandans viktigaste medel,  vars uppgift är indoktrinering och att försköna uppdragsgivaren, undergräva motstånd och förringa angrepp på egna intressen, vilket naturligtvis kan jämföras med skvallerpressens brist på moral.

För att formulera mig försiktigt så är Expressen och dess desinformatörer en skam för journalistik och press.

Börje Peratt

Några tidigare artiklar om Expressen:

Medier vilseleder om corona

Bonnierkoncernens mediediktatur behöver alternativ

Journalister och medier som övergett moralen och svikit sin uppgift

Chefredaktör Thomas Mattsson sparkad!

Thomas Mattsson fd chefredaktör i Expressen och pådrivare av förföljelserna av Erik Enby

Expressens tidigare chefredaktör Thomas Mattsson ska enligt branschtidningen Dagens Media ha tvingats att sluta på tidningen. Mattsson meddelade sommaren 2019 att han med omedelbar verkan skulle lämna posten.

Oförmåga att samarbeta inom Bonnier News ska ha varit en orsak. Aftonbladets Jan Guillou säger sig känna skadegläjde över att Thomas Mattsson försvinner som chefredaktör på Expressen efter tio år på posten och nära 25 år på tidningen.

”På ett område, som naturligtvis ingen berört, var Thomas Mattsson en skurkaktig publicist i särklass.”

Guillou kritiserar framför allt Thomas Mattsson för hans kränkande namn- och bildpubliceringar.
Men här har Jan Guillou fel eftersom undertecknad tydligt berört denna problematik i såväl filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” som i ett flertal artiklar.
Vi får väl se om detta påverkar Larhammars och VoFs möjligheter att i hEXPRocESSEN fortsätta jaga oskyldiga människor som eftersträvar humanism och hälsofrihet.

Ett annat problem för tidningen rör bristande reklamintäkter och ett sparbeting på 45 miljoner drabbar tidningens redaktioner. Först och främst vem f-n vill göra reklam i en blaska som ägnar sig åt häxjakt.

Börje Peratt

Lars Lindström – Expressenjournalist – charlatan.

En attack på andlighet och medialitet publicerades i Expressen/hEXPRocESSEN den 5 maj. Artikelförfattaren heter Lars Lindström.

Nedan följer en text som använder hans artikel som förlaga men blir en replik så kan läsaren göra sin egen bedömning om Lars Lindström, hans agenda och bakomliggande motiv.
Han använder är en känd retorik i tre steg där författaren i detta sammanhang tar fram två egentligen ovidkommande ämnen, politikers syn på bidrag samt tiggare som ”bestraffas”, för att sedan angripa andlighet och medialitet. Jag följer således Lindströms eget upplägg och innehåll men lyfter ut hans text (Blå streck till vänster)  och besvarar hans påståenden.

Låt oss börja med artikelns rubrik.
Lindström rubrik
Den rubriksättningen är besvarad med rubriken i denna artikel: ”Lars Lindström – Expressenjournalist – charlatan.” Vi kan sedan gå till Lindströms första frågeställning efter rubriken:Lindström fråga.png

Detta kan besvaras med: Är det möjligt att få kontakt med en pseudoskeptiker som går i EXPRESSENS ledband? Ja, möjligen från andra sidan. Och då menar jag pseudoskeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning.

Lindström skriver: ”Det finns några ologiska och otäcka dimensioner av mänskligt beteende hos i övrigt normalfungerande personer som gör mig arg och ledsen. ”

Att EXPRESSEN/hEXPRocESSEN sedan länge dansar efter VoFs pipa är känt. Lars Lindström är bara ännu en i raden av ”normalfungerande” (?) reportrar som sålt sin själ. Visst han angriper politiker som ogillar bidrag och han propagerar för en ickehumanitär överlevnadsmetod vilken bryter mot alla de värderingar som ett omhändertagande samhälle verkar för …men …:

Lindström intro.png

Och han fortsätter: .. ”så kallade andemedier, estradörer som utan vetenskaplig grund hävdar att de ”känner av” och ”kan lyssna” på döda släktingar och vänner till den som betalar rätt summa pengar.”

Angående påståendet om vetenskaplighet så är dokumentationen för de fenomen som Lindström hänvisar till sedan länge av sådan art att fenomenen validerats enligt naturvetenskaplig specifikation och krav.

skrönor.png

Det är en allvarlig brist att en som representerar journalistkåren på en av Sveriges största tidningar saknar vad som krävs för elementär faktagranskning.

cynism.png

Lindström borde ha upplyst sig om att de flesta som gör sådana insatser tar inte betalt. Människor som gjort medialitet till sitt yrke ska naturligtvis ha betalt för det och betala skatt.

tror på spöken.png

Problemet här är att Lindström bestrider en verklighet som var femte person anser vara möjlig men han anser att hans trosuppfattning ger honom rätt att anklaga dem som har en annan tro.  Han tubbar med sitt angrepp på mänskliga rättigheter.

Lindström igen.png
Tja Lindström,  visste du bättre skulle du veta hur kommunikationen kan uppstå och vad som kan förmedlas. Inte alltid särskilt märkvärdig för andra än för den som får den. Men ämnet är så mycket rikare och större än det som du som okunnig trivialiserar.

Huruvida översinnliga personer har relevanta färdigheter att förmedla ”budskap” kanske kan jämföras med advokater och journalisters kompetens och moral att söka rättvisa och sanning. Det finns stora svängrum här … eller hur Lindström.
Inom snart sagt varje yrke förekommer olika nivåer på kvalifikationer av utövande från expertis till nybörjare och den sort som du Lindström representerar. Slå upp pseudoskeptiker.

Lars Lindström tydliggör sig som en som inte har ambitionen att sätta sig in i fenomen som han beskriver. Detta förhållningssätt bryter mot de krav som ställs på journalistikens sökande efter sanning. Evidensbaserad journalistik stöder sig på korrekta fakta och proportioner snarare än allmänt tyckande, vinklingar, faktaförvrängningar och hittepå. Denna propaganda gror ur fördomar och dogmatism.

EXPRESSEN har återigen gjort ett klavertramp i VoFs tjänst och förtydligar sig som hEXPRocESSEN. Kan inte annat än hålla med dem skrivit: Arrogant Lars Lindström sätter sig över människors mediala upplevelser.

Börje Peratt

Alternativ medicin – Journalister i Hexprocessens ledband

Text: Börje Peratt | Detta är Börje Peratts replik på Ann-Charlotte Marteus krönika i Expressens, 1 nov 2011. Börjes debattartikel refuserades av både Newsmill och Expressen.

Återpublicerad artikel från 2011-11-03

Marteus inleder artikeln med rubriken “Förbjud läkare att leka kvacksalvare“. Det för tankarna till en tidigare artikel “Dags att förbjuda bedragarna på TV4” på Newsmill av Christer Sturmark  som vill förbjuda andlig medialitet. Det som förenar dessa båda, Marteus och Sturmark, är mer än val av ord som “förbjuda”, även retoriken för tankarna till ett språkbruk som i sin populistiska attityd dominerar skeptikerrörelsen.

Vad redovisar då Ann-Charlotte Marteus för bakgrund till att avfärda de medicinska alternativen?

 “att bedriva effektiv vård är inte nödvändigtvis detsamma som att bedriva snabb vård”.

Nej, Marteus här får du medhåll av flera inom alternativmedicin som menar att läkarvårdens quick-fix av tabletter och oprövad vaccin med alla sina biverkningar är exempel på snabb vård som kan vara förödande.

GlaxoSmithKline, Avandia
Washington Post den 3 nov 2011: GlaxoSmithKline får böta 3 miljarder USD för fiffel

Medicinska rapporter från USA visar att under det senaste året har 5000 människor avlidit av smärtstillande läkemedel vilket är fler än alla dem som avlidit av kokain och heroinmissbruk under samma tid.

Vi kanske även ska jämföra sjukvårdens insats med att fler människor skadades och dog av svinfluensavaccinet än de som dog av samma åkomma.

Mats Wiman (som varit diabetiker!) har på Newsmill beskrivit hur sjukvården behandling gör diabetiker sjukare och påpekar att de medicinska alternativen är näst intill gratis och gör diabetiker friska. Men då förlorar så klart läkemedelsindustrin sina intäkter. En patient som av sjukvården förklarats som obotligt sjuk kan visa sig bli frisk efter alternativ medicinsk behandling och den är helt utan biverkningar.

Christina Doctare botades av ayurveda när svensk skolmedicin misslyckats

Förresten vad är alternativ medicin? Ayurveda är i Indien jämställt med och lika etablerat som skolmedicin. Inom EU har läkemedelsbolagens lobbying lyckats förbjuda försäljning av medicinerna.

Före detta medicinalborgarrådet, läkaren Christina Doctare förklarades obehandlingsbar av svensk sjukvård, åkte till en Ayurvedisk klinik i Indien och blev frisk.

Andra 1000-åriga metoder som Akupunktur och olika massageformer har vunnit erkännande i de flesta europeiska länder men får i Sverige kämpa mot rigida motståndare som går läkemedelsbolagens ärenden.

Det som är problematiskt med Marteus skeptikerperspektiv är den i grunden ovetenskapliga och ickejournalistiska attityden. Hon “vet” att alternativen är “ickebotande”. Man frågar sig utifrån vilka studier och empiriska grunder hon drar sådana slutsatser. Att Marteus förringar ett och ett halvt års utbildning i en viss teknik vittnar enbart om hennes arrogans och okunnighet. Denna oförsonliga föreställningsvärld känner vi igen från Vetenskap och Folkbildnings och Sturmarkisternas retorik.

Marteus skulle vara lätt att avfärda för den som studerar medicin och alternativen utifrån ett seriöst vetenskapligt forskande. Men tyvärr är det inte så enkelt. Särskilt i Sverige får alternativmedicinen en behandling som i praktiken kränker forskningen och förvandlar journalismens och vetenskapens uppdrag till propaganda.

Osher Centrum

Trots att alternativmedicinen har fått generösa forskningsanslag som Osher Centrums 40 miljoner till Karolinska Institutet, har denna donation missbrukats och rent av försnillats på grund av skeptikerrörelsen.

Att skeptikernas skygglappsretorik nu får utrymme i Expressen är inte konstigare än att den sprids via andra medier.

Det märkliga är att Sverige i detta sammanhang framstår som läkemedelsbolagens diktatur istället för den fria och upplysta folkbildande nation som man ofta hävdar sig vara.

När Osher centrum fick sin donation hade man kunnat göra en insats för att vetenskapligt undersöka och kartlägga alternativmedicinen. Man har i grunden svikit detta uppdrag och nu ser vi skeptikerrörelsen fortsätta sina fördomsfulla och vidskepliga angrepp även på Expressens ledarsida.

Text: Börje Peratt | Denna debattartikel refuserades av både Newsmill och Expressen

Om författaren

Angående det förestående fiaskot med donationen till Osher Centrum: Börje Peratt har studerat och prövat ett urval alternativa medicinska metoder och anser det viktigt att via forskning få reda på vad som kan fungera och inte fungerar och varför.

NewsVoice: Christer Sturmark och pakten mot alternativmedicinen
Denna artikel refuserades av Newsmill

Karin Pihl, demoraliserad wannabe-reporter

Karin Pihl hexprocessen Karin Pihl, Expressens, jag menar hEXPRocESSENS demoraliserade wannabe-reporter har nu fått ytterligare en artikel publicerad riktad mot holistisk naturmedicin. Hon går taktfast i det korrupta spåret som Dan Larhammar, Vetenskap & Folkbildning och läkemedelsindustrin lagt upp åt henne. Hon har ingen egen vilja utan likt en Zombie gör hon det hon blir tillsagd och fullföljer propagandakampanjen nu riktad mot Vidarkliniken; Får det vara ett glas moraljuice?

Karin Pihl är en skam för journalistkåren

Expressen, Sveriges främsta centrum för hokuspokusartiklar bör inte längre få sälja sin skumma blaska. Vi är många som sedan länge nobbat den ens på dass. Sveriges trendkänsliga medelklass borde göra samma sak.

K. Phalsk@

Häxprocessen mot Erik Enby

hEXPRocESSEN brinn
Patrik Micu Dan Larhammar 2
7 dec 2005 inleddes häxprocessen mot Erik Enby i GT/Expressen med artikeln ”Läkare lurade dödssjuka Siv” av reportern Patrik Micu (Patrik Micu inledde Häxprocessen med att lura Expressens läsare).

Jovisst det handlar om en cancersjuk i sista stadiet som griper efter ett halmstrå. Enby har räddat andra som varit dödsdömda så varför ska han inte försöka också här. Det blev sedan genom Micu en följd av nedlåtande artiklar mot Enby och alltmer uppenbart att Micu lierat sig med professor Dan Larhammar ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Till sitt stöd har Micu också haft chefredaktör Thomas Mattsson vars hyckleri om pressetik och moral du kan läsa om här.
Samma dag den 7 dec fick också Larhammar i en egen artikel fritt fram att fördöma Enby. Professorn: Det är djupt oetiskt, där Larhammar kallar Enbys teori stollig. Märk väl Larhammar är inte läkare och har inte den medicinska kompetensen för att bedöma resultaten av Enbys slutsatser. Vi ska istället se hur Larhammars inkvisitoriska karaktär får brett utrymme och kan trummas ut i GT-Expressen. Hur det hela utvecklas till en tioårig förföljelse där Larhammar kommer att utnyttja en psykiskt instabil efterlevande till att hitta på de mest anmärkningsvärda och för var och en lättavslöjade påståenden. Men i den lynchmobb som Larhammar och Micu piskat fram har man gått över alla gränser för journalistens etik, pressmedias ansvar och vetenskapens krav. I Hexprocessen kommer deras artiklar och strategier att granskas och du kan själv göra dig en bedömning av vad de har ägnat sig åt.

/Skevredaktör TOMAS PATSON

Kontakta gärna Patrik Micu och fråga honom om moral och pressetik
PATRIK Micu Facebook
patric micuGranskningen av dessa drev och intervjuer (om hittepåreportrarna ställer upp) kommer enligt uppgift att ingå i TV-dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp