Vetenskap och Folkbildning – ondskans nätverk

vetenskapens-inkvisition-sverige

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en del av en internationell rörelse, IHEU, vars inriktning främst har formats av Paul Kurtz, amerikansk professor i filosofi och marxist långt ut på vänsterkanten.

Hans kollega i Sverige är filosofiprofessor vid KTH,  Sven-Ove Hansson också marxist och initiativtagare till VoF. Frågan är om det finns flera gemensamma nämnare.

Denna rörelse som från början bekände sig till antihumanism, insåg att det var inget gångbart begrepp och kapade humanism. Man kapade även det humanistiska manifestet och utgör i praktiken idag ett hot mot humanism och mänskliga fri- och rättigheter.

Det ursprungliga Humanist manifesto står för respekt för vars och ens tro och livsåskådning. Öppenhet, tolerans och medkännande präglar denna humanism. Se artikel: Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

Men Paul Kurtz pulvriserade humanismen och organiserade övergrepp på dem som utmanade hans egna vanföreställningar.  Bevisen för en omfattande samhällsnedbrytande aktivitet redovisas bland annat i den internationella vetenskapliga sammanslutningen Skeptical About Skeptics och även av enskilda författare som i US Federal Agents Arrest Top “Skeptic…” .

Antihumanismen har en förminskande syn på vetenskap vilket lett till att man endast accepterar inskränkt materialism där man förkastar andras uppfattningar och beskyller dem för förvillelse eller  vidskepelse.  Man förföljer dem som man anser går utanför  ramarna och bestraffar dem med förvillarpris. De som senast drabbades var Radioprogrammet Kaliber.

När det gäller angrepp på oliktänkande har antihumanismen på senare tid dragit snaran kring  forskare och journalister som belyser vacciners skadeverkningar eller som lyfter fram olika möjligheter för hälsa och vård.

Antihumanismen har byggt upp en kader av anonyma näthuliganer  vars uppgift är att kränka och förtala utvalda på nätet. Om vi ska identifiera näthat så är denna rörelses aktiviteter den mest organiserade och samtidigt av massmedia icke-diskuterade. Gammelmedia tycks helt enkelt inte våga belysa just denna problematik.

/RT